Groepstrainingen & workshops

Naast individuele sessies, verzorg ik ook groepstrainingen & workshops op maat. Dit doe ik samen met Erik Kuperus. Erik heeft 25 jaar ervaring als improvisatie cabaretier en dagvoorzitter en houdt zich daarnaast bezig met systemisch werken en bedrijfsopstellingen, zie ook www.ergensvoorstaan.nl. Tezamen met mijn 15 jaar ervaring als manager & coach in de muziekindustrie en mijn lichaamsgerichte aanpak hebben we een goede kijk op waar de behoefte ligt in het bedrijfsleven, welke verschillende belangen hier altijd spelen en hoe we hier goed mee om kunnen gaan. Met de opdrachtgever kijken we naar wat er nodig is in een team en gaan hiermee aan de slag. Dit kan op directieniveau zijn, of op MT niveau of juist binnen het team wat door het MT wordt aangestuurd.

Onderstaand een rijtje voorbeelden van thema’s die voorbij zouden kunnen komen in een training:

  • Draagvlak creëren voor de kernwaarden van een bedrijf
  • Open communicatie met elkaar
  • Aandachtig luisteren & waarachtig spreken, zowel met een groot als klein publiek
  • Ruimte geven aan elkaars kwaliteiten
  • Waar schuurt het en waardoor?

Binnen de trainingen & workshops doen we meerdere oefeningen om een thema te verstevigen of juist bloot te leggen. Hierin maken we ook vaak gebruik van opstellingen. Door met echte mensen in een ruimte zonder al te veel tekst te vertrouwen op de situatie, intuïtie en voelen, ontstaat er ruimte voor ons collectieve weten. Zoals het zen-boeddhisme zegt: ‘In your heart you already know’ en in een opstelling is het ineens veilig om onze harten te laten ‘spreken.’

Zo ontstaat, bijna als vanzelf, zicht op het ‘onzichtbare’. Dat is magisch, verbindend en heel verhelderend. Elke opstelling levert belangrijke inzichten op voor alle deelnemers.

Onze stijl van het begeleiden van trainingen en opstellingen kenmerkt zich door een heldere directheid, met humor. Uiteraard liefdevol en integer.