Embodiment Coach & Stress Management

Alles wat we ervaren in ons leven en hoe ons lichaam daarop reageert nemen we automatisch ook mee naar ons werk, zo leven we allemaal vanuit onze eigen realiteitswereld. Arbeidsprocessen, bedrijfssfeer, de manier waarop projecten tot stand komen en uit worden gevoerd etc. worden altijd beïnvloedt door de personen die erbij betrokken zijn. Wanneer de betreffende personen in hun kracht staan en op de juiste plek zitten, dan worden projecten over het algemeen goed uitgevoerd dan heerst er vaak een evenwichtige onderlinge sfeer en verlopen arbeidsprocessen meestal efficiënt en optimaal. Wanneer iemand bijvoorbeeld niet op zijn plek zit of te maken heeft met veel stress en dat niet weet te reguleren dan heeft dit automatisch invloed op de werksfeer en op de werkprocessen en uitvoering van projecten. Een heel logisch proces. 

Het menselijk lichaam bestaat uit diverse stelsels die allemaal met elkaar verbonden zijn en invloed op elkaar hebben. Dit eenheidssysteem gaat van nature heel goed mee in stadia van rust naar bijvoorbeeld spanning naar prestatie en weer terug naar rust. Wanneer we als mens te maken krijgen met langdurige vormen van stress door bijvoorbeeld trauma, privéomstandigheden of een hoge werkdruk richt dit eenheidssysteem zich zo in dat het langdurig in de overlevingsstand gaat en dit uit zich meestal middels diverse klachten in het lichaam of uiteindelijk tot een complete shutdown.

Embodiment Coach
Dit traject is heel erg geschikt voor werknemers die steviger willen staan en zich willen ontwikkelen. Met embodiment, ook wel belichaming genoemd, wordt bedoeld dat je je bewustzijn (terug) in je lichaam brengt. We krijgen allemaal geregeld te maken met overweldigende situaties. Dit kan zijn omdat je bijvoorbeeld een presentatie moet geven aan een kamer vol CEO’s of verantwoording af moet leggen aan iemand waarvan je weet dat je daar snel van onder de indruk bent. Maar het kan ook zijn dat je het moeilijk vind om je mening te uiten of je grenzen te bewaken in bepaalde situaties. Middels embodiment coaching begeleid ik je naar het onderzoek hoe jouw eigen zenuwstelsel zich ontwikkeld heeft en hoe dit reageert op bepaalde situaties en hoe je kan voelen wat er in jezelf gebeurt. Je leert hoe je lichaam als kompas kan dienen en je grootste tool kan zijn in intense of overweldigende situaties. In dit traject begeleid ik je om dicht bij jezelf en stevig te komen staan terwijl tegelijkertijd er altijd de druk is van je werk, je collega’s, je team, de prestaties, etc.

Stress Management
In deze sessies begeleid ik de cliënt in zijn/haar onderzoek naar het eigen proces. Waar komt er stress vandaan, wat doet dit met lichaam, welke invloed heeft dit op het arbeidsproces en welke invloed heeft het in relaties? Hoe kan je dit zelf reguleren en hoe spelen bepaalde overtuigingen hierbij een rol? Hoe zit je in je lijf? Waar liggen je grenzen en kan je deze voelen en aangeven? Dit traject zal per persoon verschillen, afhankelijk van het proces waar iemand in zit en de behoefte die er is. Op basis van het coaching traject en de behoefte van de werknemer zal ik verschillende werkwijzen gebruiken in mijn sessies. Samen met de werkgever en werknemer stem ik naar aanleiding van een eerste intakegesprek een gericht traject af van meerdere sessies.

Een traject kan bestaan uit verschillende elementen. Van enkel praten tot het doen van verschillende oefeningen om bijvoorbeeld grenzen te kunnen voelen of te kijken wat er in het lichaam gebeurt. Het kan ook zijn dat we focussen op een bepaald gevoel in het lichaam of we gaan systemisch aan het werk, onderzoeken hoe een familiesysteem van impact is geweest. Een andere mogelijkheid is dat ik me in de sessies richt op massagetherapie gecombineerd met focussen al naar gelang wat op dat moment het beste past.