Coaching

Alles wat we meemaken in ons leven is bepalend voor hoe we de wereld zien en ervaren en hoe ons lichaam daarop reageert. Dit nemen we ook mee naar ons werk, zo leven we allemaal vanuit onze eigen realiteitswereld. Arbeidsprocessen, bedrijfssfeer, de manier waarop projecten tot stand komen en uit worden gevoerd etc. worden altijd beïnvloedt door de personen die erbij betrokken zijn en de realiteitswereld die zij kennen. Wanneer de betreffende personen in hun kracht staan en op de juiste plek zitten, dan worden projecten over het algemeen goed uitgevoerd dan heerst er vaak een evenwichtige onderlinge sfeer en verlopen arbeidsprocessen meestal efficiënt en optimaal. Wanneer iemand bijvoorbeeld niet op zijn plek zit of te maken heeft met veel stress en dat niet weet te reguleren dan heeft dit automatisch invloed op de werksfeer en op de werkprocessen en uitvoering van projecten. Een heel logisch proces. 

Zowel een werkgever als een werknemer heeft er baat bij als een werknemer gezond is, stevig in zijn schoenen staat, in staat is met stress om te gaan en lekker in zijn / haar vel zit. Je lichaam is hierbij je grootste tool en raadgever. Je hebt het altijd bij je, kan alles ermee duidelijk maken en als je je bewust bent van het systeem in je lichaam, kan je er alles mee wat je wil. Om dit te kunnen bereiken bied ik o.a. onderstaande trajecten aan:

Steviger Staan Traject
Dit traject is heel erg geschikt voor werknemers die steviger willen staan in intense situaties en werknemers die bijvoorbeeld hun overtuigingskracht willen versterken en zich willen ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap. Maar ook voor werknemers die graag flexibeler door situaties heen willen bewegen waarin de druk hoog is en het belang groot, ofwel door hun eigen staten van zijn heen willen bewegen. Op die manier kan discussie gevoerd worden op de vakinhoud in plaats van op de onuitgesproken onderstroom. Met een afgestemd coachingtraject begeleid ik werknemers in het onderzoek naar hoe hun eigen gedrag en hun zenuwstelsel werkt en tot uiting komt in het lichaam. Hoe dit zich ontwikkeld heeft en hoe dit reageert op bepaalde situaties en vooral hoe je hier zelf invloed op uit kan oefenen. Je leert hoe je lichaam als kompas kan dienen en je grootste tool kan zijn in intense of overweldigende situaties en bij het maken van keuzes. Hoe je vanuit rust, passie, gedrevenheid en inhoud kan werken en handelen in plaats van uit oude patronen, gewoontes, frustratie, boosheid of geraaktheid. In dit traject begeleid ik mensen om in hun kracht te komen en stevig te komen staan terwijl er tegelijkertijd altijd de normale druk is van het werk, collega’s, het team, targets, deadlines, etc.

Stress Management Traject
We hebben allemaal te maken met stress en dat heeft altijd direct impact op ons lichaam en indirect op hoe we functioneren en communiceren. De een kan dit makkelijker reguleren dan de ander. Dit traject is erg geschikt voor wie behoefte heeft aan een betere regulatie van stress. In deze sessies begeleid ik de cliënt in zijn/haar onderzoek naar het eigen proces. Waar komt er stress vandaan, wat doet dit met lichaam, welke invloed heeft dit op het arbeidsproces en welke invloed heeft het in communicatie en handelen op de werkvloer? Hoe kan je dit zelf en met behulp van anderen reguleren en hier een balans in vinden? Hoe kan je hier met je lichaam invloed op uitoefenen? Waar liggen je grenzen en hoe kan je deze vanuit rust aangeven in plaats vanuit stress en irritatie? 

Ieder traject zal per persoon verschillen, afhankelijk van het proces waar iemand in zit en de behoefte die er is. Een sessie kan bestaan uit diverse elementen. Van praten tot het doen van diverse uiteenlopende oefeningen om het eigen systeem te leren kennen en te kunnen ervaren hoe dit werkt, ofwel om te kijken wat er in het lichaam gebeurt en hoe je hier zelf invloed op uit kan oefenen. Al naar gelang wat op dat moment het beste past zet ik diverse technieken uit mijn eigen toolkit in.  

Voor de individuele coachingstrajecten hanteer ik een tarief van €150 exclusief BTW per sessie, een sessie duurt 75 minuten. Zowel het Traject Steviger Staan als het traject Stress Management vragen een gemiddelde van 10 sessies om echt een verandering te kunnen verankeren.