Algemene voorwaarden

Buro Lichaamszaken hanteert de volgende Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak voor een sessie bij Buro Lichaamszaken maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en gaat u hier automatisch mee akkoord. 

Voor een eerste sessie zal ik een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.  Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Voor en na elke sessie zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is.

Eventuele gegevens die u voor of tijdens het behandeltraject aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, of andere specialist en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

De behandelingen die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ te diagnosticeren en/of te behandelen.

Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.

Ik kan ten allen tijden beslissen de sessie niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.

De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Buro Lichaamszaken en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Buro Lichaamszaken is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Buro Lichaamszaken behoudt zich ten alle tijden het recht voor om cliënten te weigeren.

Buro Lichaamszaken niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk of locatie waar de sessie plaatsvindt.

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u de dag van de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de therapeut prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

Bij I Buro Lichaamszaken vinden behandelingen uitsluitend op afspraak plaats.

Een afspraak kan gemaakt worden per telefoon, whatsapp, e-mail of via de website.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan. 

Annulering kan alleen mondeling/telefonisch, via email met ontvangstbevestiging van Buro Lichaamszaken. 

De betaling wordt na afloop van de massage/behandeling per betaalverzoek of contant voldaan.

Betaling per factuur gaat enkel in overleg en facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Buro Lichaamszaken behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen.

Bij afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld en u wordt meteen verzocht de praktijk te verlaten en bent niet meer welkom.